Liber AL vel Legis

2
72
Sträva alltid efter mer! och om du verkligen är min — på det, och om du alltid är glädjefull! - är döden kronan på allt.
73
Ah! Ah! Död! Död! du skall längta efter döden. Döden är förbjuden, o människa, för dig.
74
Din längtans längd skall vara dess äras styrka. Han som lever länge & önskar döden mycket är alltid Konungen bland Konungarna.
    Forgot user name/password