Liber AL vel Legis

2

II

1
Nu! Döljandet av Hadit.
2
Kom! alla ni, och lär hemligheten som inte ännu har avslöjats. Jag, Hadit, är komplementet till Nu, min brud. Jag är inte utbredd, och Khabs är namnet på mitt Hus.
3
I sfären är jag överallt, centrum, liksom hon, omkretsen, ingenstans står att finna.
4
Dock skall hon vara känd & aldrig jag.
5
Se! den gamla tidens ritualer är svarta. Låt de onda förkastas; låt de goda renas av profeten! Då skall denna Kunskap gå väl.
6
Jag är lågan som brinner i varje människas hjärta, och i varje stjärnas kärna. Jag är Liv, och givaren av Liv, men därför är kunskapen om mig kunskapen om döden.
7
Jag är Magikern och Exorcisten. Jag är hjulets axel, och kuben i cirkeln. "Kom till mig" är ett dåraktigt ord: ty det är jag som går.
8
Den som dyrkat Heru-pa-kraath har dyrkat mig; illa, ty jag är dyrkaren.
9
Kom ni alla ihåg att existens är ren glädje; att alla sorger endast är som skuggor; de passerar & är avslutade; men det finns det som återstår.
10
O profet! du är ovillig att ta till dig denna skrift.
11
Jag ser dig hata handen & pennan; men jag är starkare.
12
På grund av mig i Dig som du inte kände till.
13
ty varför? Därför att du var den som visste, och mig.
14
Låt det nu bli ett beslöjande av denna helgedom: låt nu ljuset uppsluka människor och äta upp dem med blindhet!
15
Ty jag är perfekt, varandes Intet; och mitt nummer är nio för dårarna; men för de rättrådiga är jag åtta, och ett i åtta: Vilket är livsviktigt, ty jag är verkligen ingen. Kejsarinnan och Konungen är inte av mig; ty det finns en ytterligare hemlighet.
16
Jag är Kejsarinnan & Hierofanten. Sålunda elva, liksom min brud är elva.
17
Hör mig, ni suckarnas folk!
Smärtans och ångerns sorger
Lämnas till de döda och de döende,
De som inte ännu känner mig.
18
Dessa är döda, dessa kamrater; de känner inte. Vi är inte för de fattiga och sorgsna: jordens herrar är vår släkt.
19
Skall en Gud bo i en hund? Nej! men de högsta är av oss. De skall glädjas, våra utvalda: den som sörjer är inte av oss.
20
Skönhet och styrka, klingande skratt och delikat utmattning, kraft och eld, är av oss.
21
Vi har ingenting med de utstötta och de odugliga: låt dem dö i sin misär. Ty de känner inte. Medlidande är konungars last: trampa ned de eländiga & de svaga: detta är de starkas lag: detta är vår lag och världens glädje. Tänk inte, o konung, på den lögnen: Att Du Måste Dö: sannerligen skall du inte dö, utan leva. Låt det nu vara förstått: Om Konungens kropp upplöses, skall han förbli i ren extas för alltid. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Solen, Styrka & Syn, Ljus; dessa är för Stjärnans & Ormens tjänare.
22
Jag är Ormen som ger Kunskap & Njutning och lysande härlighet, och rör människors hjärtan med rus. För att dyrka mig ta vin och sällsamma droger om vilka jag kommer att berätta för min profet, & berusas därav! De skall inte skada er alls! Det är en lögn, denna dårskap mot jaget. Blottandet av oskulden är en lögn. Var stark, o människa! förlustas, njut av allt av känsla och hänryckning: frukta inte att någon Gud skall förneka dig för detta.
23
Jag är ensam: det finns ingen Gud där jag är.
24
Skåda! dessa är allvarliga mysterier; ty det finns också av mina vänner de som är eremiter. Förvänta er nu inte att finna dem i skogen eller på berget; utan i sängar av purpur, smekta av magnifika bestar till kvinnor med stora lemmar, och eld och ljus i deras ögon, och massor av flammande hår omkring dem; där skall ni finna dem. Ni skall se dem vid makten, vid segerrika arméer, vid all glädje; och det skall i dem finnas en glädje en miljon gånger större än denna. Giv akt om någon tvingar en annan, Konung mot Konung! Äg lska varandra med brinnande hjärtan; trampa på de låga människorna i din stolthets vilda lust, på din vredes dag.
25
Ni är emot folket, O mina utvalda!
26
Jag är den hemliga Ormen ihopringlad redo att skjuta fram: i mitt ihoprullande finns glädje. Om jag lyfter upp mitt huvud, är jag och min Nuit ett. Om jag sänker mitt huvud, och sprutar fram gift, så hänrycks jorden, och jag och jorden är ett.
27
Det finns stor fara i mig; ty den som inte förstår dessa runor kommer att göra ett stort misstag. Han kommer att falla ned i avgrunden kallad Därför, och där skall han gå under med Förnuftets hundar.
28
Nu en förbannelse över Därför och hans släkte!
29
Må Därför förbannas för alltid!
30
Om Viljan stannar och ropar Varför, åkallande Därför, då stannar Viljan & gör intet.
31
Om Makt frågar varför, då är Makt svaghet.
32
Dessutom är förnuftet en lögn; ty det finns en oändlig & okändfaktor; & alla deras ord är förvrängda.
33
Nog av Därför! Förbannad vare han som en hund!
34
Men ni, o mitt folk, res er & vakna!
35
Låt ritualerna utföras korrekt med glädje & skönhet!
36
Det finns ritualer för elementen och fester för tiderna.
37
En fest för Profetens och hans Bruds första natt!
38
En fest för de tre dagarna av skrivandet av Lagens Bok.
39
En fest för Tahuti och Profetens barn — hemlig, O Profet!
40
En fest för den Yttersta Ritualen, och en fest för Gudarnas Dagjämning.
41
En fest för eld och en fest för vatten; en fest för livet och en större fest för döden!
42
En fest varje dag i era hjärtan i min hänrycknings glädje!
43
En fest varje natt till Nu, och den yttersta hänförelsens njutning.
44
Ja! fira! gläds! det finns ingen fruktan hädanefter. Det finns upplösandet, och den eviga extasen i Nus kyssar.
45
Det finns död för hundarna.
46
Misslyckas du? Ägr du ledsen? Finns fruktan i ditt hjärta?
47
Där jag är finns inte dessa.
48
Ömka inte de fallna! Jag kände dem aldrig. Jag är inte för dem. Jag tröstar inte: Jag hatar den tröstade & den som tröstar.
49
Jag är unik & erövrare. Jag är inte av slavarna som går under. Vare de förbannade & döda! Amen. (Detta är av de 4: det finns ett femte som är osynligt, & däri är jag som ett spädbarn i ett ägg.)
50
Blå är jag och gyllene i min bruds sken: men den röda glöden finns i mina ögon; & mitt glitter är purpur & grönt.
51
Purpur bortom purpur: det är ljuset högre än synen.
52
Det finns en slöja: den slöjan är svart. Det är den blygsamma kvinnans slöja; det är sorgens slöja, & dödens svepning: detta är inte av mig. Slit ned de förljugna århundradenas spöke: beslöja inte era laster med dygdiga ord: dessa laster är min tjänst; ni sköter er, & jag kommer att belöna er här och hädanefter.
53
Frukta inte, o profet, när dessa ord sägs, skall du inte varaledsen. Du är uttryckligen min utvalde; och välsignade är de ögon du kommer att betrakta med glädje. Men jag kommer att gömma dig i en sorgens mask: de som ser dig skall frukta att du är fallen: men jag lyfter upp dig.
54
Inte heller skall de som högt skriker ut sin dårskap att du inte menar något gagnas; du skall avslöja det: du gagnas: de är slavarna under därför: De är inte av mig. Punkterna som du vill; bokstäverna? ändra dem inte i stil eller värde!
55
Du skall erhålla det Engelska Alfabetets ordning & värde; duskall finna nya symboler att tillskriva dem.
56
Vik hädan! ni häcklare; trots att ni skrattar till min ära skall ni inte skratta länge: när ni sedan är sorgsna vet då att jag har försakat er.
57
Han som är rättfärdig skall förbli rättfärdig; han som är smutsig skall förbli smutsig.
58
Ja! tro inte på förändring: ni skall vara som ni är, & inte annorledes. Därför skall jordens konungar vara Konungar för alltid: slavarna skall tjäna. Det finns ingen som skall kastas ned eller lyftas upp: allt är alltid som det varit. Ägndå finns det maskerade mina tjänare: det kan vara så att tiggaren där borta är en Konung. En Konung kan välja sin klädnad som han vill: det finns inget säkert test: men en tiggare kan inte dölja sin fattigdom.
59
Ge därför akt! Äglska alla, eftersom där kanske döljs en Konung! Säger du så? Dåre! Om han är en Konung, kan du inte skada honom.
60
Slå därför hårt & lågt, och åt helvete med dem, mästare!
61
Det finns ett ljus framför dina ögon, o profet, ett oönskat ljus, högst önskvärt.
62
Jag är upplyft i ditt hjärta; och stjärnornas kyssar regnar hårt på din kropp.
63
Du är utmattad i inspirationens yppiga fullhet; utandningen är ljuvare än döden, snabbare och mer skrattfylld än en smekning av Helvetets egen mask.
64
Åh! du är besegrad: vi är på dig; vår njutning är över hela dig: hell! hell: Nus profet! Hads profet! Ra-Hoor-Khus profet! Gläds nu! kom nu i vår prakt & hänryckning! Kom i vår passionerade frid, & skriv ljuva ord för Konungarna!
65
Jag är Mästaren: du är den Helige Utvalde.
66
Skriv, & finn extas i skrivandet! Arbeta, & var vår bädd i arbetandet! Kittlas av livets & dödens glädje! Ah! din död skall vara vacker: den som bevittnar den skall bli glad. Din död skall bli förseglingen på löftet om vår eviga kärlek. Kom! lyft upp ditt hjärta & gläds! Vi är en; vi är inga.
67
Vänta! Vänta! Håll ut i din hänryckning; svimma inte av de utmärkta kyssarna!
68
Hårdare! Håll upp dig själv! Lyft ditt huvud! andas inte så djupt — dö!
69
Ah! Ah! Vad känner jag? Ägr ordet utmattat?
70
Det finns hjälp & hopp i andra besvärjelser. Visdomen säger: var stark! Då kan du bära mer glädje. Var inte djurisk; förfina din hänryckning! Om du dricker, drick med konstens åtta och nittio regler: om du älskar, överträffa med känslighet; och om du gör allt glädjefullt, låt det finnas finkänslighet däri!
71
Men överträffa! överträffa!
72
Sträva alltid efter mer! och om du verkligen är min — på det, och om du alltid är glädjefull! - är döden kronan på allt.
73
Ah! Ah! Död! Död! du skall längta efter döden. Döden är förbjuden, o människa, för dig.
74
Din längtans längd skall vara dess äras styrka. Han som lever länge & önskar döden mycket är alltid Konungen bland Konungarna.
75
Ja! lyssna till siffrorna & orden:
76
4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Vad betyder detta, o profet? Du vet inte; inte heller skall du någonsin veta. Det kommer en, att följa dig: han skall utveckla det. Men kom ihåg, o utvalde, för att vara mig; att följa Nus kärlek i den stjärnbelysta himlen; att se på människor, att berätta detta glädjebud för dem.
77
O var du stolt och mäktig bland människor!
78
Lyft upp dig själv! ty din like finnes inte bland människor eller bland Gudar! Lyft upp dig själv, o min profet, din reslighet skall överträffa stjärnorna. De skall dyrka ditt namn, kvadrerat, mystiskt, underbart, människans nummer; och namnet på ditt hus 418.
79
Slutet på döljandet av Hadit; och välsignelse & dyrkan till den vackra Stjärnans profet!
    Forgot user name/password