Liber AL vel Legis

2
72
Dąż zawsze ku lepszemu! I jeśli ty jesteś prawdziwie mój - a nie wątp tego, i jeśli ty jesteś zawsze rad! - śmierć jest koroną wszystkiego.
73
Ah! Ah! Śmierć! Śmierć! Tęsknij za śmiercią! Śmierć, o człowieku, tobie jest zabroniona.
74
Długość twej tęsknoty niech będzie siłą jej chwały. Ten który żyje długo a śmierci pragnie bardzo jest zawsze Królem pomiędzy Królami.
    Forgot user name/password