ספר אל או ההחק

2
עב
שאף תמיד ליותר! ואם אתה באמת שליואל תטיל ספק, ואם אתה בשמחה תמיד! — המות הוא הכתר של הכול.
עג
אה! אה! מות! אתה תשתוקק אל מות. המות אסורה לך.
עד
אורך השתוקקות יהיה כוח תהילתו. הוא שחי חיים ארוקים & משתוקק חזק אל המות הוא מלך בין המלכים.
    Forgot user name/password