Liber AL vel Legis

3
22
De andra bilderna samlas kring mig för att stödja mig: låt alla dyrkas, ty de skall flockas för att höja mig. Jag är det synliga objektet för dyrkan; de andra är hemliga; för Vildjuret & hans Brud är de: och för segrarna i Prövningen x. Vad är detta? Du skall veta.
    Forgot user name/password