ספר אל או ההחק

3
כב
הדמויות האחרים תשים מסביבי כדי לתמוך בי, שיסוגדו כולם, כי הם יתקהלו לרומם אותי. אני נושה סגידה גלוי, האחרים הם סוריים, הם עבור החיה וארוסתו: ועבור המנצחים במבחן ח. מה זה? אתה תדע.
    Forgot user name/password