Liber AL vel Legis

3

III

1
Abrahadabra; Ra Hoor Khuts belöning.
2
Det finns uppdelning hitom hemåt; det finns ett icke känt ord. Stavning finns ej mer; allt är inte något alls. Giv akt! Vänta! Frammana Ra-Hoor-Khuits besvärjelse!
3
Låt det nu först förstås att jag är en Krigets och Hämndens gud. Jag skall handskas hårt med dem.
4
Välj ni en ö!
5
Befäst den!
6
Gödsla den med krigsmaskineri!
7
Jag kommer att ge er en krigsmaskin.
8
Med den skall ni förgöra folken; och ingen skall stå framför er.
9
Smyg! Retirera! På dem! detta är Lagen om Erövringens Slag: sålunda skall min dyrkan vara kring mitt hemliga hus.
10
Skaffa själva uppenbarelsestelen; ställ den i ditt hemliga tempel — och templet är redan rätt iordningställt — & det skall vara din Kiblah för alltid. Den skall inte blekna, utan mirakulös färg skall komma åter till den dag efter dag. Stäng in den i låst glas som ett bevis för världen.
11
Detta skall vara ditt enda bevis. Jag förbjuder argument. Erövra! Det är nog. Jag kommer att göra befrielsen från det illa skötta huset i den Segerrika Staden enkel för dig. Du skall själv förmedla den genom dyrkan, o profet, fast du inte tycker om det. Du skall ha fara & besvär. Ra-Hoor-Khu är med dig. Dyrka mig med eld & blod; dyrka mig med svärd & med spjut. Låt kvinnan vara behängd med ett svärd framför mig: låt blod flyta i mitt namn. Trampa ned Hedningarna; var på dem, o krigare, jag kommer att ge dig av deras kött att äta!
12
Offra boskap, liten och stor: efter ett barn.
13
Men inte nu.
14
Ni skall se den timmen, o välsignade Vilddjur, och du hans begärs Scharlakansröda Konkubin!
15
Ni skall vara sorgsna därav.
16
Räkna inte alltför ivrigt med att fånga löftena; frukta inte att genomgå förbannelserna. Ni, inte ens ni, känner till hela denna betydelse.
17
Frukta inte alls; frukta varken människor eller Öden, eller gudar, eller någonting. Pengar frukta ej, inte heller skrattet från folkets dårskap, eller någon annan makt i himlen eller på jorden eller under jorden. Nu är din tillflykt såsom Hadit ditt ljus; och jag är dina armars styrka, kraft, rörlighet.
18
Låt nåd försvinna: förbanna de som ömkar! Döda och tortera; skona inte; var på dem!
19
Den stelen skall de kalla Ödslighetens Styggelse; räkna väl dess namn, & det skall vara för dig som 718.
20
Varför? På grund av Därförs fall, så att han inte är där igen.
21
Sätt upp min bild i Öster: du skall köpa dig en bild som jag kommer att visa dig, speciell, inte olik den du känner. Och det skall plötsligt vara enkelt för dig att göra detta.
22
De andra bilderna samlas kring mig för att stödja mig: låt alla dyrkas, ty de skall flockas för att höja mig. Jag är det synliga objektet för dyrkan; de andra är hemliga; för Vildjuret & hans Brud är de: och för segrarna i Prövningen x. Vad är detta? Du skall veta.
23
Till parfym blanda mjöl & honung & tjocka lämningar av rött vin: sedan Abramelinolja och olivolja, och efteråt mildra & runda av med ädelt färskt blod.
24
Det bästa blodet är av månen, månatligt: därefter ett barns färska
25
Bränn detta: av detta gör kakor & ät till mig. Detta har också en annan användning; låt det läggas inför mig, och hållas tjockt med parfymer från din bön: det skall bli fullt av skalbaggar som det var och krypande ting heliga för mig.
26
Döda dessa, namnge dina fiender; & de skall falla framför dig.
27
Dessa skall också väcka lust & lustans makt i dig vid ätandet därav.
28
Ni skall också vara starka i krig.
29
Vidare, om de hålls länge, är det bättre; ty de sväller med min kraft. Allt inför mig.
30
Mitt altare är av öppen mässing: bränn därpå i silver eller guld!
31
Det kommer en rik man från Väster som skall hälla sitt guld över dig.
32
Av guld smid stål!
33
Var redo att fly eller slå ned!
34
Men din heliga plats skall vara orörd genom århundradena: även om med eld och svärd det brännes ned & splittras, kommer ändå ett osynligt hus att stå där, och skall stå till den Stora Dagjämningens fall; då Hrumachis skall framträda och den med den dubbla staven ta min tron och plats. En annan profet skall framträda, och bringa ny upphetsning från skyarna; en annan kvinna skall väcka Ormens lust & dyrkan; en annan själ av Gud och vilddjur skall blandas i den globförsedda prästen; ett annat offer skall befläcka graven; en annan konung skall härska; och välsignelse inte längre flöda Till den Hök-hövdade mystiske Herren!
35
Hälften av Heru-ra-has ord, kallad Hoor-pa-kraat och Ra-Hoor-Khut.
36
Sedan sade profeten till Guden:
37
Jag avgudar dig i sången —

Jag är Thebes Herre, och jag
Mentus inspirerade språkrör;
För mig avtäcks den beslöjade skyn,
Den själv-dräpte Ankh-af-na-khonsu
Vars ord är sanning. Jag invokerar, jag hälsar
Din närvaro, O Ra-Hoor-Khuit!

Förening visad till det yttersta!
Jag avgudar Din andedräkts makt,
Yttersta och fruktansvärde Gud,
Som får gudarna och döden
Att darra inför Dig:-
Jag, jag avgudar dig!

Träd fram på Ras tron!
Ö ppna Khus vägar!
Lys upp Kas vägar!
Khabs vägar löper igenom
För att egga mig eller lugna mig!
Aum! låt det uppfylla mig!

38
Så att ditt ljus är i mig; & dess röda låga är som ett svärd i min hand för att driva igenom din ordning. Det finns en hemlig dörr som jag skall skapa för att etablera din väg i alla väderstreck, (dessa är tillbedjandena, såsom du hava skrivit), som det är sagt:

Ljuset är mitt; dess strålar förtär
Mig: Jag har skapat en hemlig dörr
Till Ra och Tum och Khephra och Ahathoors Hus.
Jag är din Thebier, O Mentu,
Profeten Ankh-af-na-khonsu!

Vid Bes-na-Maut mitt bröst jag slår;
Vid vise Ta-Nech väver jag min besvärjelse.
Visa din stjärn-prakt, O Nuit!
Bjud in mig i ditt Hus att vistas,
O bevingade orm av ljus, Hadit!
Bli kvar hos mig, Ra-Hoor-Khuit!

39
Allt detta och en bok för att berätta hur du kom hit och en reproduktion av detta bläck, och papper för alltid — ty i den är ordet hemligt & inte bara på engelskan — och din kommentar till denna Lagens Bok skall tryckas vackert i rött bläck och svart på vackert papper gjort för hand; och till var man och kvinna som du möter, om än bara för att äta eller dricka med dem, är det Lagen att ge. Sedan skall de kanske våga förbli i detta lyckorus eller inte; det har ingen betydelse. Gör detta snabbt!
40
Men arbetet med kommentaren? Det är enkelt; och Hadit brinnande i ditt hjärta skall göra din penna snabb och säker.
41
Etablera i din Kaaba ett kontor: allt måste göras noggrant och affärsmässigt.
42
Prövningarna skall du själv övervaka, undantaget endast de blinda. Neka ingen, men du skall känna igen & förgöra förrädarna. Jag är Ra-Hoor-Khuit; och jag är mäktig att försvara min tjänare. Framgång är ditt bevis: gräla inte; omvänd inte; tala inte för mycket! De som söker fånga dig, störta dig, attackera dem utan ömkan eller pardon; & förgör dem helt. Snabb som en trampad orm vänd och slå till! Var du än dödligare än han! Dra ned deras själar till fasansfull plåga: skratta åt deras fruktan: spotta på dem!
43
Låt den Scharlakansröda Kvinnan ge akt! Om ömkan och medlidande och ömhet besöker hennes hjärta; om hon lämnar mitt arbete för att leka med gamla ljuvligheter; då skall min hämnd bli känd. Jag kommer att döda hennes barn: jag kommer att stöta bort hennes hjärta: jag kommer att fördriva henne från människorna: likt en skyggande och föraktad sköka skall hon krypa genom skymningsvåta gator, och dö kall och uthungrad.
44
Men låt henne resa sig i stolthet! Låt henne följa mig på min väg! Låt henne utföra osedlighetens arbete! Låt henne döda sitt hjärta! Låt henne vara högljudd och lössläppt! Låt henne vara täckt av juveler, och dyrbara plagg, och låt henne vara skamlös inför alla människor!
45
Då kommer jag att lyfta henne till maktens höjder: då kommer jag att genom henne avla ett barn mäktigare än alla jordens konungar. Jag kommer att fylla henne med glädje: med min kraft skall hon se & slå mot Nus dyrkan: hon skall uppnå Hadit.
46
Jag är Fyrtiotalets Krigsherre: Åttiotalet hukar sig framför mig, & är förnedrat. Jag kommer att leda er till seger & glädje: jag kommer att vara vid era vapen i strid & ni skall njuta av att döda. Framgång är ert bevis; mod är ert pansar; gå på, gå på, i min styrka; & ni skall inte vända för någon!
47
Denna bok skall översättas till alla tungomål: men alltid med originalet i Vilddjurets skrift; ty i den slumpmässiga formen hos bokstäverna och deras läge i förhållande till varandra: i dessa finns mysterier som inget Vilddjur skall förutsäga. Låt honom inte försöka: utan det kommer en efter honom, när säger jag inte, som skall upptäcka Nyckeln till allt. Då är denna dragna linje en nyckel: då är denna kvadrerade cirkel i dess misslyckande också en nyckel. Och Abrahadabra. Det skall bli hans barn & detta underligt. Låt honom inte söka efter detta; ty endast därigenom kan han falla från det.
48
Nu är detta bokstävernas mysterium avklarat, och jag vill gå vidare mot den heligare platsen.
49
Jag finns i ett hemligt fyrfaldigt ord, hädelsen mot människors alla gudar.
50
Förbanna dem! Förbanna dem! Förbanna dem!
51
Med mitt Hökhuvud hackar jag på Jesus ögon där han hänger på korset.
52
Jag slår med mina vingar i Mohammeds ansikte & förblindar honom.
53
Med mina klor sliter jag ut köttet från Indiern och Buddhisten, Mongol och Din.
54
Bahlasti! Ompehda! Jag spottar på era försupna trosbekännelser.
55
Låt obefläckade Maria slitas på hjul: för hennes skull låt alla kyska kvinnor vara ytterligt föraktade bland er!
56
Tillika för skönhets skull och för kärleks!
57
Förakta också alla ynkryggar; yrkessoldater som inte vågar slåss, utan leker; förakta alla dårar!
58
Men de många och de stolta, de kungliga och de höga; ni är bröder!
59
Som bröder slåss ni!
60
Det finns ingen lag bortom Gör vad du vill.
61
Det finns ett slut på ordet från den tronande Guden i Ras säte, upplysande själens stöttepelare.
62
Visa ni vördnad inför Mig! till mig kommer ni genom prövningens vedermödor, vilket är ett lyckorus.
63
Dåren läser denna Lagens Bok, och dess kommentar; & han förstår den inte.
64
Låt honom komma igenom den första prövningen, & det kommer att vara för honom som silver.
65
Genom den andra, guld.
66
Genom den tredje, stenar av värdefullt vatten.
67
Genom den fjärde, urgnistor från den innerliga elden.
68
Ägndå skall det för alla tyckas vackert. Dess fiender som säger att det inte är så, är endast lögnare.
69
Det finns framgång.
70
Jag är den Hök Hövdade Herren av Tystnad & av Styrka; min nemyss döljer den nattblå himlen.
71
Hell! ni tvillingkrigare vid världens pelare! ty er tid är nära förestående.
72
Jag är Herren av Maktens Dubbla Stav; Coph-Nias Krafts stav — men min vänstra hand är tom, ty jag har krossat ett Universum; & inget återstår.
73
Klistra bladen från höger till vänster och från toppen till botten: skåda därefter!
74
Det finns en prakt i mitt namn dold och ärofylld, liksom midnattens sol alltid är sonen.
75
Ordens slut är Ordet Abrahadabra.
    Forgot user name/password