Liber AL vel Legis

1

I

42
Låt det vara det tillståndet bundet av mångtalighet och avsky. Så ock med ditt allt; du har ingen annan rätt än att göra din vilja.
    Forgot user name/password