Liber AL vel Legis

1

I

1
Had! Nuits manifestation.
2
Avslöjandet av himlens sällskap.
3
Var man och var kvinna är en stjärna.
4
Varje nummer är oändligt; det finns ingen skillnad.
5
Hjälp mig, O Thebes krigsherre, i mitt avslöjande inför människornas Barn!
6
Var du Hadit, mitt hemliga centrum, mitt hjärta & min tunga!
7
Skåda! det uppenbaras av Aiwass Hoor-paar-kraats präst.
8
Khabs är i Khu, inte Khu i Khabs.
9
Dyrka då Khabs, och skåda mitt ljus spridas över er!
10
Låt mina tjänare vara få & hemliga: de skall härska över de många & de kända.
11
Dessa är dårar som människor avgudar; både deras Gudar & deras människor är dårar.
12
Träd fram, o barn, under stjärnorna, & ta ert lystmäte av kärlek!
13
Jag är över dig och i dig. Min extas är i din. Min glädje är att se din glädje.
14
Ovan, är den juvelbeströdda asuren.
Nuits nakna prakt;
Hon böjer sig i extas för att kyssa
Hadits hemliga glöd.
Den bevingade globen, det stjärnbeströdda blå,
Ägr mina, O Ankh-af-na-khonsu!
15
Nu skall ni veta att den oändliga rymdens utvalde präst & apostel är prins-prästen Vilddjuret; och i hans kvinna kallad den Scharlakansröda Kvinnan är all makt given. De skall samla mina barn till sin skara: de skall föra stjärnornas härlighet in i människors hjärtan.
16
Ty han är alltid en sol, och hon en måne. Men för honom är den bevingade hemliga lågan, och för henne det böjande stjärnljuset.
17
Men ni är inte så utvalda.
18
Brinn uppå deras hjässor, o praktfulla orm!
19
O kvinna med ögonlock av asur, böj dig över dem!
20
Ritualernas nyckel finns i det hemliga ord som jag har givit till honom.
21
Hos Guden & Tillbedjaren är jag ingenting: de ser mig inte. De är som uppå jorden; Jag är Himlen, och det finns ingen annan Gud än jag, och min herre, Hadit.
22
Nu är jag därför känd för er vid mitt namn Nuit, och för honom vid ett hemligt namn som jag kommer att ge honom då han slutligen känner mig. Eftersom jag är Oändlig Rymd, och de Oändliga Stjärnorna däri, gör ni också så. Bind ingenting! Låt det inte göras skillnad bland er mellan något enda ting & något annat ting; ty därigenom kommer skada.
23
Men den som drar nytta av detta, låt honom vara Herre över allt.
24
Jag är Nuit, och mitt ord är sex och femtio.
25
Dividera, addera, multiplicera, och förstå.
26
Sedan sade den vackras profet och slav: Vem är jag, och vilket skall tecknet vara? Så hon svarade honom, böjande sig ned, en fladdrande låga av blått, allberörande, allgenomträngande, hennes ljuvliga händer på uppå den svarta jorden, & hennes smidiga kropp böjd för kärlek, och hennes mjuka fötter ej skadande de små blommorna: Du vet! Och tecknet skall vara min extas, medvetenheten om existensens kontinuitet, min kropps allestädes närvaro.
27
Sedan svarade prästen & sade till Rymdens Drottning, kyssandes hennes ljuvliga panna, och daggen av hennes ljus badande hela hans kropp i en sötdoftande parfym av svett: O Nuit, Himlens beständiga, låt det alltid vara så; att människor inte talar om Dig som En utan som Ingen; och låt dem inte tala om dig alls, eftersom du är beständig!
28
Ingen, andades ljuset, svagt & fe-likt, av stjärnorna, och två.
29
Ty jag är delad för kärleks skull, för chansen till förening.
30
Detta är världens skapelse, att delandets smärta är som intet, och upplösandets glädje allt.
31
Om dessa människors dårar och deras bekymmer bry dig inte alls! De känner lite; det som är, är balanserat av svaga glädjeämnen; men ni är mina utvalda.
32
Lyd min profet! fullfölj min kunskaps prövningar! sök endast mig! Då skall min kärleks glädjeämnen frälsa er från all smärta. Så är det: Jag svär det vid min kropps valv; vid mitt heliga hjärta och tunga; vid allt jag kan ge, vid allt jag önskar av er alla.
33
Sedan föll prästen i en djup trans eller vanmakt, & sade till Himlens Drottning; Skriv till oss prövningarna; skriv till oss ritualerna; skriv till oss lagen!
34
Men hon sade: prövningarna skriver jag inte: ritualerna skall vara till hälften kända och till hälften dolda: Lagen är för alla.
35
Detta som du skriver är den trefaldiga Lagens bok.
36
Min skriftställare Ankh-af-na-khonsu, prinsarnas präst, skall inte i en enda bokstav ändra denna bok; men så att det inte blir dårskap, skall han kommentera därpå med Ra-Hoor-Khu-its visdom.
37
Ägven mantrana och besvärjelserna; obeah och wanga; stavens arbete och svärdets arbete; dessa skall han lära och lära ut.
38
Han måste lära ut; men han kan göra prövningarna svåra.
39
Lagens ord är Θελημα.
40
Den som kallar oss Thelemiter kommer inte att göra fel, om han bara tittar närmare på ordet. Ty däri finns Tre Grader, Eremiten, och Äglskaren, och Jordens människa. Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.
41
Syndens ord är Begränsning. O man! neka inte din hustru, om hon vill! O älskare, om du vill, gå! Det finns inget band som kan förena de åtskilda utom kärlek: allt annat är en förbannelse. Förbannat! Förbannat vare det till eonerna! Helvete.
42
Låt det vara det tillståndet bundet av mångtalighet och avsky. Så ock med ditt allt; du har ingen annan rätt än att göra din vilja.
43
Gör det, och ingen annan skall säga nej.
44
Ty ren vilja, ohämmad av syfte, befriad från resultatets lust, är på alla sätt perfekt.
45
Det Perfekta och det Perfekta är ett Perfekt och inte två; nej, är inget!
46
Ingenting är en hemlig nyckel till denna lag. Sextioett kallar Judarna den; Jag kallar den åtta, åttio, fyrahundra & arton.
47
Men de har hälften: förena med din konst så att allt försvinner.
48
Min profet är en dåre med sitt ett, ett, ett; är inte de Oxen, och ingen enligt Boken?
49
Upphävda är alla ritualer, alla prövningar, alla ord och tecken. Ra-Hoor-Khuit har tagit sitt säte i Öster vid Gudarnas Dagjämning; och låt Asar vara med Isa, som också är ett. Men de är inte av mig. Låt Asar vara tillbedjaren, Isa den lidande; Hoor i sitt hemliga namn och sin prakt är den initierande Herren.
50
Det finns ett ord att säga om den Hierofantiska uppgiften. Skåda! det finns tre prövningar i en, och den kan ges på tre sätt. De grova måste passera genom eld, låt de fina prövas i intellekt, och de höga utvalda i det högsta. Sålunda har ni stjärna & stjärna, system & system; låt inte en väl känna till den andra!
51
Det finns fyra portar till ett palats; golvet i det palatset är av silver och guld; lapis lazuli & jaspis finns där; och alla sällsynta dofter; jasmin & ros, och dödens emblem. Låt honom träda in genom de fyra portarna i tur och ordning eller på en gång; låt honom stå på palatsets golv. Kommer han inte att sjunka? Amn. Ho! krigare, om din tjänare sjunker? Men det finns sätt och det finns sätt. Var därför storslagna: klä er alla i fina skruder; ät mäktig föda och drick söta viner och viner som skummar! Ta också ert lystmäte och vilja av kärlek som ni vill, när, var och med vem ni vill! Men alltid till mig.
52
Om detta inte skulle vara rätt; om ni förväxlar mellanrummen och säger: De är en; eller säger, De är många; om ritualen inte alltid är till mig: vänta då Ra Hoor Khuits fruktansvärda domar!
53
Detta skall pånyttföda världen, den lilla världen min syster, mitt hjärta & min tunga, till vilken jag skickar denna kyss. Också, o skriftställare och profet, trots att du är av prinsarna, så skall det varken lugna dig eller fria dig. Men må extasen vara din och jordens glädje: alltid Till mig! Till mig!
54
Ägndra inte så mycket som en bokstavs stil; ty skåda se! du, o profet, skall inte se alla dessa mysterier gömda däri.
55
Ditt hjärtas barn, han skall se skåda dem.
56
Vänta honom inte från Öster, och inte heller från Väster; ty från intet väntat hus kommer det barnet. Aum! Alla ord är heliga och alla profeter sanna; förutom att de förstår litet grand; lös ekvationens första hälft, lämna den andra oattackerad. Men du har allt i det klara ljuset, och något, dock inte allt, i mörkret.
57
Åkalla mig under mina stjärnor! Kärlek är lagen, kärlek under vilja. Låt inte heller dårarna misstaga kärlek; ty det finns kärlek och kärlek. Där finns duvan, och där finns ormen. Välj ni väl! Han, min profet, har valt, kännande till fästningens lag, och Guds Hus stora mysterium. Alla dessa min Boks gamla bokstäver är riktiga; men צ är inte Stjärnan. Detta är också hemligt: min profet skall avslöja det för de visa.
58
Jag ger ofattbara fröjder på jorden: visshet, inte tro, medan i livet, vid döden; onämnbar frid, vila, extas; inte heller begär jag något offer.
59
Min rökelse är av kådiga träslag & gummin; och det finns inget blod däri: tack vare mitt hår Evighetens träd.
60
Mitt nummer är 11, liksom alla deras nummer som är av oss. Den Femuddiga Stjärnan, med en Cirkel i Mitten, & cirkeln är Röd. Min färg är svart för de blinda, men blått & guld ses av de seende. Jag har också en hemlig härlighet för de som älskar mig.
61
Men att älska mig är bättre än alla ting: om du under nattstjärnorna i öknen strax bränner min rökelse inför mig, åkallande mig med ett rent hjärta, och Ormlågan däri, så skall du komma litet grann att vila i min famn. För en kyss kommer du då att vara villig att ge allt; men den som ger en dammpartikel skall förlora allt i den timmen. Ni skall samla varor och lager av kvinnor och kryddor; ni skall bära dyrbara juveler; ni skall överträffa jordens nationer i prakt & stolthet; men alltid i kärleken till mig, och så skall ni komma till min glädje. Jag beordrar dig allvarligt att komma inför mig i en enda skrud och täckt av en dyrbar huvudbonad. Jag älskar dig! Jag längtar till dig! Blek eller purpur, beslöjad eller yppig, jag som är all njutning och purpur, och rus av den innersta betydelsen, åtrår dig. Sätt på vingarna, och väck den ihoprullade prakten inom dig: kom till mig!
62
Vid alla mina möten med dig skall prästinnan säga — och hennes ögon skall brinna av begär då hon står naken och fröjdas i mitt hemliga tempel — Till mig! Till mig! Och kallar fram lågan i allas hjärtan i sin kärlekssång.
63
Sjung den hänryckande kärlekssången till mig! Bränn för mig parfymer! Bär för mig juveler! Drick till mig, ty jag älskar dig! Jag älskar dig!
64
Jag är Solnedgångens blå-tillslutna dotter; jag är den yppiga natthimlens nakna lyster.
65
Till mig! Till mig!
66
Nuits Manifestation är till ända.
    Forgot user name/password