Liber AL vel Legis

1

I

42
Niech to będzie tym stanem wielości uwiązanym i wstrętnym. Tak z tobą całym: nie masz żadnego prawa prócz czynienia twej woli.
    Forgot user name/password