Liber AL vel Legis

1

I

28
Ingen, andades ljuset, svagt & fe-likt, av stjärnorna, och två.
29
Ty jag är delad för kärleks skull, för chansen till förening.
30
Detta är världens skapelse, att delandets smärta är som intet, och upplösandets glädje allt.
    Forgot user name/password