Liber AL vel Legis

1

I

28
Żadna, oddychająca bladym i czarodziejskim światłem gwiazd, i podwójna.
29
Ponieważ ja jestem rozdzielona w imieniu miłości, dla szansy złączenia.
30
W tym jest kreacja świata, że ból rozdzielenia jest niczym, a radość rozłączenia wszystkim.
    Forgot user name/password