Liber AL vel Legis

1

I

52
Om detta inte skulle vara rätt; om ni förväxlar mellanrummen och säger: De är en; eller säger, De är många; om ritualen inte alltid är till mig: vänta då Ra Hoor Khuits fruktansvärda domar!
    Forgot user name/password