Liber AL vel Legis

1

I

24
Jag är Nuit, och mitt ord är sex och femtio.
    Forgot user name/password