Liber AL vel Legis

2
21
Wspólnego nic nie mamy z wygnańcem ni niezdatnym: niech umrą oni w swej nędzy. Ponieważ oni nie czują. Współczucie jest wadą królów: zdepnij nieszczęsnych i słabych: jest to prawem silnego. Jest to naszym prawem i radością świata. Nie myśl królu o tym kłamstwie: Że Ty Musisz Umrzeć: prawdziwie ty nie umrzesz, lecz będziesz żył! Teraz niech to będzie zrozumiane: Jeśli ciało Króla zaniknie, on pozostanie w czystej ekstazie na zawsze. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Słońce, Siła i Wzrok, Światło; te są dla sług Gwiazdy i Węża.
    Forgot user name/password