ספר אל או ההחק

2
כא
אין לנו שום דבר עם המנודים ולא מסוגלים: הניחו להם למות באומללתם. כי הם לא מרגישים. רחמים הם פשיעות המלכים: רמוס את המסכנים & החלשים: זה חוק החזקים, זה חוק שלנו ושמחת העולם. אל תחשוב, הו מלך, על שקר זה: שעליך למות: אכן אתה לא תמות אלא תחיה. כעת תבינו: אם גופו של מלך נעלם, הוא אשאר באקסטזה טהורה לנצח. נוית! חדית! רה־הוור־כוית! השמש, הכוח & ראיה, אור, הם עבור עובדי הכוכב & הנחש.
    Forgot user name/password