Liber AL vel Legis

1

I

44
Ponieważ czysta wola, niełagodzona zamiarem, uwolniona od żądzy rezultatów, jest na każdy sposób doskonałą.
    Forgot user name/password