ספר אל או ההחק

1

I

מד
כי רצון טהור, שלא פייסתו התכלית, משוחרר מתאוות התוצאה, הינו מלשלם בכל דרך.
    Forgot user name/password