ספר אל או ההחק

2
ט
זכרו כולכם שהקיום הוא שמחה טהורה, שכל הצערות אינם אלא כצללים, הם עוברים & חולפים, אבל ישנו מה שנשאר.
    Forgot user name/password