Liber AL vel Legis

2
34
Men ni, o mitt folk, res er & vakna!
35
Låt ritualerna utföras korrekt med glädje & skönhet!
36
Det finns ritualer för elementen och fester för tiderna.
37
En fest för Profetens och hans Bruds första natt!
38
En fest för de tre dagarna av skrivandet av Lagens Bok.
39
En fest för Tahuti och Profetens barn — hemlig, O Profet!
40
En fest för den Yttersta Ritualen, och en fest för Gudarnas Dagjämning.
41
En fest för eld och en fest för vatten; en fest för livet och en större fest för döden!
42
En fest varje dag i era hjärtan i min hänrycknings glädje!
43
En fest varje natt till Nu, och den yttersta hänförelsens njutning.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.