ספר אל או ההחק

2
34
אולם אתם, הו אנשים שלי, תתרוממו & תתעורו!
35
על הטקסים להתנהל בשמחה & יופי!
36
יש טקסים של איתני טבע וחגים התקופות.
37
חג הלילה הראשון של הנביא וכלתו!
38
חג שלושת הימים של כתיבת ספר החוק.
39
חג טאהוטי וילדו של הנביאסודי, הו נביא!
40
חג הטקס העליון, וחג תקופת שויון האלים.
41
חג האש וחג המים, חג החיים וחג גדול יותר של המות!
42
חג כל יום בלבכם בשמחת הלהטי!
43
חג כל לילה למען נו, והנאה של תענוג העליון.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.