ספר אל או ההחק

2
22
אני הנחש הנותן חכמה & הנאה ותהילה זוהרת, ומעורר את ליבם של אנשים אם שכרון. כדי לסגוד לי תקחו יין וסמים משונים שעליהם אגיד לנביאי, & תשתכרו מהם! הם לא יזיקו לכם בכלל. שקר זו, התיפשות הזאת כנגד העצמי. חשיפת התמימות היא שקר. תהיה חזק, הו איש! תתאווה, תתענג על כל דברי החושים והלהט: אל תחשוש שאיזה אל יקח ממך את זה.
23
אני לבד: אין כל אלוהים היפו שאני נמצא.

This feature is disabled because you don't have a secure connection.