ספר אל או ההחק

1

I

יד
מעל תכול השמים המשובץ איר יקרות
הוא ההוד הערים של נוית;
היא רוכנת באקסטזה לנשק
את הלהטים הסודיים של חדית
הכדות המכונף, כחול הכוכבים,
שלי הם, הו אנק־אף־נא־חונסו
!
טו
כעת תדעו כי הכהן הנבחר & שליחו של החלל האינסופי הוא הנסיך־הכהן החיה; ובאשתו הנקראת אשת השני ניתן כל הכח. הם יאספו את ילדי אל קרב עדתם: הם יביאו את תהילת הכוכבים אל לבבת האדמים.
יו
כי הוא לעולם השמש, והיא הירח. אך הלהבה המעופפת הסודית שלי היא, ושלה אור הכוכבים המשתפל.
יז
אך אתם לא נבחרים כך.
יח
בער על מצחיהם, הו נחש עוטה זוהר!
יט
הו אשה שכחול השמים כסותה, רכני מעליהם!

This feature is disabled because you don't have a secure connection.